Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Eesti leping
ETF leping
Kirjavahetus (UUS)
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Koostööleping (mitterahaline)
Lähetusaruanne
Lähetustaotlus
Personalikäskkiri
Praktikaleping
Projektileping
Puhkusekorraldus
Välisleping
Üldkäskkirjad
Üldleping (end. majanduslepingud)
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna